Dünya Su Günü

Dünya Su Günü ne zaman?
Yaşayan tüm canlıların yaşam kaynağı olan su, dünya üzerinde bütün devletlerin korumaya aldıkları ve önemsedikleri doğal kaynakların başında yer alır. Bu nedenle özellikle birleşmiş milletlere bağlı olan ülkeler 22 Mart tarihini Dünya Su Günü olarak ilan ederek kutlamaya başladılar. Temiz su kaynaklarının korunabilmesi ve farkındalık yaratılabilmesi için ilk kez 1992 yılında ilan edilen bu gün sayesinde içilebilir su kaynaklarının çoğunun korunabilmesi sağlanıyor. Ayrıca her 3 sene de bir kez Dünya Su Konseyi adı altında toplantı düzenleyen bu ülkeler su kaynakları hakkında görüşmeler yaparlar.

Boşa harcanan suyu ve su kaynaklarını koruyabilmek hepimizin görevidir. Halkın su israf etmeden kullanabilmeleri içinde çeşitli broşürler ve bilbordlara asılan yazılar ile suyun daha az ve yerinde kullanılabilmesi sağlanmaktadır. Dünya da kullanılabilir su kaynakları git gide azalıyor. Suya ihtiyaç duyan insanlar onu bir yandan kullanırken diğer taraftan su kaynaklarını hem kirletmekte hem de bilinçsizce tüketmektedir.

Dünya Su Günü bu gerçekleri hatırlamamız ve bunları başkalarına anlatmamız için güzel bir gündür. Suyun önemini kavratmak ve temiz su kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak adına da okullarımızda belirli gün ve haftalar kapsamında hazırlanan dünya su günü kutlama programı doğrultusunda öğrencilere dünya su günü ile ilgili şiirler okutulur, suyun önemini anlatan broşürler, görseller ve dünya su günü ile ilgili yazılar sınıf panolarında asılarak öğrencilerde bu bilincin kazandırılması sağlanır.